Zápis do kurzu: 21.augusta o 17.00, resp. kedykoľvek ONLINE. ONLINE PRIHLÁŠKA
0910 797 918 bubeliny@centrum.sk

Autoškola Bubelíny

ONLINE PRIHLÁŠKA - nezáväzná

Mám záujem o
Meno a priezvisko / názov firmy *
Email *
Telefón *
V prípade záujmu o kurz, si vyberiem... *
V prípade záujmu o kondičné jazdy
Poznámka
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účely
- činností autoškoly v zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vedenie
dokumentácie o účastníkoch kurzov autoškoly, účastníkoch kondičných jázd)
- marketingovej komunikácie (napr. zasielanie obchodných ponúk) a to na obdobie 10 rokov odo dňa poskytnutia
súhlasu.
* Bližšie informácie sú uvedené v „Súhlase so spracúvaním osobných údajov“.

 

copyright 2015-2019 Ing. Jaroslav Bubelíny
2015 Web služby s.r.o.