Najbližší kurz na vodičák sk.B začíname 17.10.2023. ONLINE PRIHLÁŠKA
0910 797 918 bubeliny@centrum.sk

Autoškola Bubelíny

Školenie vodičov

Používajú Vaši zamestnanci služobné vozidlá pri práci? Nemáte pre nich zabezpečené pravidelné školenie vodičov? My Vám to zabezpečíme.

Všetci zamestnanci, ktorí používajú pridelené služobné vozidlá, sú povinní každé dva roky absolvovať akreditované školenie vodičov referentských vozidiel. Jedná sa o školenie v zmysle Vyhlášky SUBP, SBÚ č.208/1991, zákona NR SR č.8/2009 o cestnej premávke a súvisiacich predpisov. Školenia vykonávame priamo u zamestnávateľa v dohodnutých termínoch. Po vykonaní školenia obdržíte preukazy a podrobnú dokumentáciu ku školeniu.
Akreditované školenie Vám zabezpečíme rýchlo, kvalitne a v dobrých cenách.

Viac informácií Vám poskytneme telefonicky, e-mailom, osobným stretnutím.

copyright 2015-2023 Ing. Jaroslav Bubelíny
2015 Web služby s.r.o.