Nový kurzu na sk.B začne vo februári 2021. Prihlášky posielajte ONLINE. ONLINE PRIHLÁŠKA
0910 797 918 bubeliny@centrum.sk

Autoškola Bubelíny

Autoškola v Banskej Bystrici - Sásovej

Obnovenie činnosti autoškoly!
Na základe Uznesenia vlády č.298/2020 Z.z. obnovujeme činnosť od 3.11.2020. Na jazdu, cvičisko a trenažér sa môžete nahlasovať len s platným potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR resp. antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 29.10.2020 a zároveň ak nemáte nariadenú karanténu (napr. pre pozitívny test člena rodiny). Nahlasujte sa formou sms, e-mailu, aplikácií Messenger resp. WhatsApp.

Vyberte si auto na Váš kurz. Robíme kurzy aj na manuálnu prevodovku aj na automat. Prihlášky na vodičské kurzy a kondičné jazdy posielajte cez ONLINE prihlášku.

Vyskúšajte si najaktuálnejšie skúšobné testy: testynavodicak.eu

UPOZORNENIE počas krízového stavu: Žiak počas jazdy, autocvičiska aj teórie musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), a zároveň sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom  zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

PÁR SLOV O AUTOŠKOLE

Autoškola Bubelíny
bola založená v roku 2005. Je známa kvalitným výcvikom a zodpovedným prístupom k výuke a žiakom. Učíme bez kriku a nadávok, čo mnohí zažili v iných autoškolách. Naši žiaci aj preto dosahujú výborné výsledky na skúškach.

Autoškola Bubelíny sídli na najväčšom banskobystrickom sídlisku SÁSOVÁ.

Na výcvik používame vozidlá ŠKODA FÁBIA a TOYOTA YARIS (automat)  ktoré svojou ľahkou ovládateľnosťou a manévrovateľnosťou, vynikajúcim výhľadom z miesta vodiča aj pre nižšie postavy a vysokým stupňom bezpečnosti sú najlepším riešením pre úspešné zvládnutie kurzu a záverečných skúšok.

 

copyright 2015-2020 Ing. Jaroslav Bubelíny
2015 Web služby s.r.o.